Nơi chia sẻ và tổ chức triển khai các hoạt động công tác xã hội
cho các cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng.

Chương trình "Đèn đom đóm" tháng 5/2011

Thứ ba - 17/05/2011 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bác ruột của em Linh phát biểu trong chương trình

 

  

Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung phát biểu

 

  

Đại diện Công ty Viet Top

 

  

Đại diện Đoàn TNCS xã Hoà Hiệp Trung