Nơi chia sẻ và tổ chức triển khai các hoạt động công tác xã hội
cho các cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng.

Chương trình Đèn đom đóm tháng 8/2011

Thứ hai - 05/09/2011 13:56
Một số hình ảnh tại Chương trình Đèn đom đóm tháng 8/2011

 

 

 

 

 

Địa điểm tổ chức chương trình

Một cảnh trong chương trình

Nhóm Phóng viên nhỏ thực hiện chương trình

  

Dũng và em gái

  

Đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân tặng quà cho em Dũng